"

Image Hosted by CompGamer Image Host      Image Hosted by CompGamer Image Host
กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เหตุผลที่ต้องใช้บัตรเครดิต เพื่อเช่ารถเชียงใหม่

อยากให้ลองคิดแบบใจเค้าใจเราดูสักนิดว่า หากเราเป็นผู้ประกอบการบริษัทเช่ารถเชียงใหม่ ที่มีรถราคาหลายแสนอยู่ในครอบครอง จะรับรู้ได้อย่างไรว่าคนที่มาใช้บริการจะเช่ารถไปแล้วไม่ทำพัง หรือไม่ทำรถเกิดความเสียหาย ด้วยเหตุนี้ ร้านรถเช่าจึงต้องมองหาอะไรสักอย่าง เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจกับตัวผู้เช่าด้วย

ดังนั้น ผู้ใช้บริการเช่ารถเชียงใหม่ ต้องมีใบขับขี่และบัตรเครดิต โดยทั้ง 2 สิ่งนี้ จะเป็นข้อมูลของผู้เช่าที่ทางร้านรถเช่าต้องการ นอกจากนี้ การที่มีบัตรเครดิตยังเป็นตัวบ่งบองว่าผู้เช่ามีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง มีอาชีพที่ได้รับเงินประจำ มีบุคคลอ้างอิงที่กล่าวถึงได้ ทั้งยังมีความสามารถในการชำระหนี้ตามข้อใดข้อหนึ่ง

ส่วนความสามารถในการชำระหนี้ให้กับร้านเช่ารถเชียงใหม่ ก็เช่น

1.มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน

2.มีเงินฝากเป็นหลักประกันเต็มวงเงิน

3.มีเงินฝากประจำกับธนาคารต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

4.มีเงินฝากออมทรัพย์ มีเงินลงทุนในตราสารหนี้ หรือเงินลงทุนในกองทุนรวมไม่น้อยไปกว่า 1,000,000 บาท เป็นเวลาไม่ต่ำไปกว่า 6 เดือน

จะเห็นได้ว่าคนที่เช่ารถเชียงใหม่ ที่ครองบัตรเครดิตได้นั้น ต้องมีงานประจำเป็นหลักแหล่ง หรือหากไม่มีงานประจำก็ต้องมีเงินฝากเป็นจำนวจำนวนมาก ซึ่งการมีบัตรเครดิตและสามารถรับผิดชอบภาระหนี้สินได้ ก็แสดงให้เห็นว่ามีประวัติด้านการเงินที่ดีในระดับหนึ่ง ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือนั่นเอง

ในกรณีผู้เช่ารถเชียงใหม่ที่มีบัตรเครดิต ประสบกับอุบติเหตุ

หากผู้เช่ารถเชียงใหม่ที่มีบัตรเครดิตประสบอุบัติเหตุ รถเสียหาย หรือทำรถหาย ทางร้านรถเช่าก็สามารถตามตัวได้ พร้อมชาร์จค่าเสียหายกับบัตรเครดิตได้ด้วย ซึ่งร้านรถเช่าใหญ่ ๆ เท่านั้น ที่ทำการชาร์จเงินผ่านบัตรเครดิตของผู้เช่าได้โดยไม่เซ็นชื่อ เพื่อป้องกันรถได้รับความเสียหายแล้วผู้เช่าไม่มีเงินมาจ่ายชำระ

ไม่ใช่เพียงร้านเช่ารถใหญ่ ๆ อย่าง https://www.phupingcarrental.com/ตารางค่าเช่ารถเชียงใหม่ เท่านั้นที่ต้องใช้บัตรเครดิตรูดมัดจำ เพราะร้านรถเช่าขนาดเล็กตามท้องถิ่นหลายแห่ง ก็เริ่มใช้บัตรเครดิตสำหรับรูดมัดจำเหมือนกัน แต่ต่างกันที่ราคา ต่างกันที่ในร้านรถเช่าเล็ก ๆ จะถูกกว่าร้านใหญ่ ๆ .
Install by khemtat-l[at]hotmail.com

กลับไปยังรายบอร์ด
Image Hosted by CompGamer Image Host Image Hosted by CompGamer Image Host