"

Image Hosted by CompGamer Image Host      Image Hosted by CompGamer Image Host
กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ถามการซ่อมบำรุง เปลี่ยนชุดลูกลอก หน่อยครับ

1.ซิตี้ 2010 ชุดลุูกลอก เปลี่ยนประมาณกี่กิโลครับ (ชุดลุกลอก คืออะไร ไม่รู้จริงๆ)
2. รถไม่เข้าศุูนย์ หลายปีแล้ว ถ้าต้องเปลี่ยน ข้อ 1. อู่นอกทำได้ไหม ราคาประมาณเท่าไหร่
3. ซิ้ตี้ มีเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายไหม หรือไม่ต้องเปลี่ยน
4. รถจำเป็นต้องปรับตั้งวาวล์ไหม ปัจจุบันไมล์ 2 แสนแล้ว
ขอบคุณครับ
Install by khemtat-l[at]hotmail.com

ชุดลูกรอกกดสายพาน   ดูที่มาร์ค ถ้าอยู่ในเกณฑ์และไม่มีเสียง  ยังไม่ต้องเปลี่ยน
ดูสายพานว่าแตกลายงารึยัง   แต่ 2แสนกว่า น่าจะต้องเปลี่ยนแล้วนะ
เฟืองท้ายไม่มี มีแต่ น้ำมันเกียร์
ควรตั้งวาวล์ทุก 40000 โล
Install by khemtat-l[at]hotmail.com

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด
Image Hosted by CompGamer Image Host Image Hosted by CompGamer Image Host