"

Image Hosted by CompGamer Image Host      Image Hosted by CompGamer Image Host
กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ก่อนและหลัง ติดแก๊สต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 5/7/2013 17:04 โดย jack8102

ก่อนและหลัง ติดแก๊สต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

และต้องมีอุปกร์อ่ะไรเพิ่มเติมไหมครับ หรือเปลียนโช้ค

หรือ ต้องการอ่ะไรเพิ่มอีก   แล้ว แค๊บซุล กับ โดนัด อันไหน น่าติดกว่ากัน

แล้วเรื่องประกันของแก๊ซ ที่บอกว่าเครื่อง รถไฟไหม้ ซ่อมให้  มีอายุกี่ปี  หรือปีต่อปี คือต่อเหมือนปีะกันชั้นหนึ่งไหม
Install by khemtat-l[at]hotmail.com

กลับไปยังรายบอร์ด
Image Hosted by CompGamer Image Host Image Hosted by CompGamer Image Host