"

Image Hosted by CompGamer Image Host      Image Hosted by CompGamer Image Host
กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

มาตรฐานการติดแก๊สรถยนต์เบื้องต้น

1 อัตราเร่งต้องไม่ต่างจากน้ำมัน
2 น้ำมันไม่หายไปจากถังเวลาใช้แก๊ส
3 มีกล่องหลอกหัวฉีด
4 ไม่โชว์ error ต่างๆที่หน้าปัดรถยนต์
5 ถังแก๊สต้องเป็นถังใหม่เพือความปลอดภัย
6 ต้องมีใบวิศวะกรให้
7 การเดินสายไฟหรือท่อต่างๆต้องมีการหุ้มป้องกัน
8 การ start สามารถเลือกได้ทั้งแก๊สและน้ำมันโดยไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์
9 สามารถปรับไปใช้น้ำมัน/แก๊สขณะเครื่องติดได้
10 ต้องมีการตรวจเช็คหลังการติดตั้งให้รับประกันอย่างน้อย 1 ปี

เอามาฝากเพื่อนๆที่ติดแก๊สค่ะ
Install by khemtat-l[at]hotmail.com

ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ
Install by khemtat-l[at]hotmail.com

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด
Image Hosted by CompGamer Image Host Image Hosted by CompGamer Image Host