HondaCityClub's Archiver
Image Hosted by CompGamer Image Host

Image Hosted by CompGamer Image Host   Image Hosted by CompGamer Image Host

nayying กระทู้เมื่อ 8/3/2011 22:40

ขออนุญาตเข้าเยื่อนถิ่นภูเก็ต กระบี่

สวัสดีค่ะ สมาชิกชาวกระบี่ ภูเก็ต ขออนุญาตเข้าเยือนถิ่นภูเก็ต กระบี

เข้ากระบี่วันที่ 19-20 มี.ค.
เข้าภูเก็ตวันที่ 21 - 22 มี.ค

ไม่ถามว่าสมาชิกภูเก็ต กระบี่มีมิตติ้งหรือเปล่า เพื่อจะได้เจอะเจอสมาชิก

ขอบคุณค่ะ

chay35 กระทู้เมื่อ 9/3/2011 18:35

การเดินทางครั้งนี้ ขอให้เดินทางทั้งไปและกลับ โดยสวัสดิภาพครับ

nayying กระทู้เมื่อ 9/3/2011 19:42

ขอบคุณค่ะ คุณชายย

หน้า: [1]

Powered by Discuz! Archiver 7.2  © 2001-2009 Comsenz Inc.
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)