HondaCityClub's Archiver
Image Hosted by CompGamer Image Host

Image Hosted by CompGamer Image Host   Image Hosted by CompGamer Image Host

macroman กระทู้เมื่อ 10/1/2014 23:22

ถ่ายภาพอาหารยังงัยให้สวย มาดูอุปกรณ์ที่ให้แสงนุ่ม ๆ ในการถ่ายอาหารกัน

การถ่ายภาพอาหาร.. ต้องมีประสบการณ์ พอสมควร.. และต้องเข้าใจเรื่องแสงมาก พอสมควร..  
การถ่ายทำได้ทั้งใช้ไฟ หลอดตะเกียบหรือหลอดไส้.ไฟสตู  แต่ต้องเข้าใจเรื่องอุณหภูมิสี อยู่บ้าง. หรือจะใช้แสงธรรมชาติ.. ก็ได้..ขึ้นอยู่กับความถนัด...
แต่หากจะให้ง่ายๆ  วิธีที่ใช้ได้ผลดีคืออีกวิธี คือการใช้แฟลช ในการเพิ่มแสง  ริงแฟลช JY-670C E-TTL คืออุปกรณ์ ที่ให้แสงในการถ่ายภาพอาหารได้สวย  ได้แสงที่นุ่ม  ภาพที่ออกมาจะดูสวยงาม
ดังภาพตัวอย่าง นี้ที่ถ่ายด้วย แสง [color=Red] [url=http://www.Maacroshop.com]ริงแฟลช JY-670C E-TTL[/url][/color]  (เป็นอุปกรณ์ ที่ผมใช้รับงานถ่ายภาพอาหาร เพราะให้แสงที่นุ่ม เคลียร์ )
>>>>>>>>> : [color=Red]http://www.Maacroshop.com[/color]

หน้า: [1]

Powered by Discuz! Archiver 7.2  © 2001-2009 Comsenz Inc.
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)